Khung ảnh Sonos Ikea Symphonic với đánh giá loa Wi-Fi: đáng để bạn treo tường?

Khung tranh Sonos Ikea Symphonic có xứng đáng để dành một khoảng trống trên tường nhà bạn không? Đây là đánh giá của chúng tôi.

Bang & Olufsen Beolab 28: Những chiếc loa thông minh thông minh này có thể được nâng cấp trong tương lai

Những giá đỡ sàn độc lập này rất thông minh với mắt, với hàng đống tùy chọn kết nối, tùy chọn nâng cấp trong tương lai và một