THX Spatial Audio là gì, nó hoạt động như thế nào và những trò chơi nào hỗ trợ?

Ứng dụng THX Spatial Audio được thiết kế để nâng cao âm thanh của bất kỳ tai nghe chơi game hoặc tai nghe nào bằng cách thêm cảm giác sâu sắc.