Đánh giá Sony RX10 III: Một chiếc máy ảnh cho tất cả các mùa

Như tên cho thấy, RX10 III là phiên bản thứ ba của máy ảnh cầu RX10 của Sony, dựa trên sức hấp dẫn của RX10 II (Sony tiếp tục